Ar-Gü Demiryolu Taşıma ve Depoculuk A.Ş. Demiryolu taşıma organizasyonu ve vagon bakım/onarımı olarak faaliyet ve hizmetlerimizde; çevreye duyarlı olarak hareket etmek, doğal çevremizin korunmasına katkıda bulunmak politikamızın temelini oluşturmaktadır.
 
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak öncelikli amacımızdır.

Hedeflerimiz;
  • Faaliyet ve hizmetlerimiz ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalara uymak,
  • Faaliyet ve hizmetlerimizin, olumsuz çevresel etkilerini elimizdeki imkânlar doğrultusunda daha oluşmadan kaynağında yok etmek, eğer bu mümkün değil ise asgari seviyeye indirmek,
  • Uygulanmakta olan ve planlanan faaliyet ve hizmetlerimizin çevresel boyutları ile etkilerini doğru olarak belirleyerek gerekli önlemleri risk oluşmadan temin etmek,
  • Doğal kaynaklarımızı en verimli kullanmak için önlem almak, uygulamak ve sürekli geliştirmek,
  • Geri dönüşüm özelliğinde ve çevreye daha az zararlı malzeme kullanımını yaygınlaştırmak,
  • Kaza ve olağanüstü durumlar sonucu oluşabilecek kirliliğe hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmek için acil durum müdahale planları hazırlayarak, gerekli önlemleri almak,
  • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimizin çevreye karşı daha duyarlı olmaları amacıyla eğitimler düzenlemek, çevreyi koruma bilinçlerini arttırmak ve çevre ile ilgili çalışmalarda aktif rol almalarını teşvik etmek,
  • Faaliyetlerimiz ve hizmetlerimizdeki, çevresel performansımızı düzenli olarak izleyerek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirme için gereken çalışmaları yapmaktır.
 
Gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakmak için Ar-Gü Demiryolu Taşıma ve Depoculuk A.Ş.  çalışanlarının temel görevi Çevre Politika ve hedeflerine uymaktır.
 


 
©2023 Ar-Gü Demiryolu Taşıma ve Depoculuk A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ