Ar-Gü Demiryolu Taşıma  ve Depoculuk A.Ş. olarak önceliğimiz her zaman iş sağlığı ve güvenliğidir.

Ar-Gü olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda, personelimize, müşterilerimize, bizim adımıza çalışan kuruluşlara, 3. şahıslara ve her türlü ekipmana gelebilecek tüm zararı imkanlar dahilinde engellemek, eğer bu mümkün değil ise en alt seviyeye indirmek politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Hedeflerimiz;
  • Gerekli tedbirleri alarak işten kaynaklanan hastalık, yaralanma ve malzeme hasarı risklerini asgariye indirmek,
  • Çalışma ortamı ve şartlarını sağlıklı ve emniyetli hale getirmek,
  • Ülkemizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve standartlarına uymak,
  • Tüm çalışanların katılımı ile iş sağlığı ve güvenliği bilinci ve sorumluluğunun her seviyede anlaşılması ve paylaşılmasını sağlamak,
  • Tüm personelimizin, müşterilerimizin ve taşeronlarımızın, iş sağlığı ve güvenliği bilinçlerini yükseltmek amacıyla eğitim ve toplantılar düzenlemek,
  • Acil durumlarda can ve malzemeye zarar gelmemesi için her zaman hazırlıklı olmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansını izlemek, sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktır.

 

Daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulabilmesi için bütün yöneticiler; temel politikamız ve hedeflerimizin, çalışanlarımız ve hizmet aldığımız kişiler tarafından doğru olarak anlaşılmasından ve uygulanmasından sorumludurlar.
 


 
©2023 Ar-Gü Demiryolu Taşıma ve Depoculuk A.Ş. - Bu sitede kullanılan resim ve belgeler orijinal olup tüm hakları ARKAS'a aittir.
İzinsiz kullanılamaz. - Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası
BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ